Böckernas tillkomst

DEN HEMLIGHETSFULLA GROTTAN är en spänningsroman för unga med tidsresor till 1600-talet med dess sandflykt och till stenhuggarepoken för drygt hundra år sedan. En liten magisk sten av halländsk gnejs löper som en röd tråd genom berättelsen. Händelserna tilldrar sig i Haverdal och jag tror därför att även vuxna läsare med lokal anknytning kan ha stor behållning av läsningen. Igenkänningsfaktorn är hög!

Jag hoppas att romanformen med spänning och tidsresor ska tilltala yngre läsare och få dem att fascineras av ett stycke Västkusthistoria.

Sex år tidigare utkom HAVER DU SETT HAVERDAL. Efterforskningarna inför den boken har legat till grund för DEN HEMLIGHETSFULLA GROTTAN.

 

I snart trettio år har jag varit återkommande ”badgäst” i Haverdal. Med tiden väcktes mitt intresse för orten Haverdal, dess historia och invånare. Jag läste vad jag kom över och fick även tillgång till Föreningen Gamla Haverdals material. Efter hand kom tanken att skriva en bok. En bok som skulle handla om det jag själv undrat över. Den skulle också innehålla många bilder för att vara bläddervänlig och lättillgänglig. HAVER DU SETT HAVERDAL som utkom 2012 är alltså ingen traditionell hembygdsbok, utan en personlig skildring.

I boken bjuds läsaren in till strövtåg bland trolltallarna i skogen, över ängarna i Särdal och utmed sandstranden i Haverdal. Haverdals historia och utveckling från fattig bondby till välmående förort, via stenhuggarsamhälle och badort, skildras också ingående.