Bokens tillkomst

I över tjugfem år har jag varit återkommande ”badgäst” i Haverdal. Med tiden väcktes mitt intresse för orten Haverdal, dess historia och invånare. Jag läste vad jag kom över och fick även tillgång till Föreningen Gamla Haverdals material. Efter hand kom tanken att skriva en bok. En bok som skulle handla om det jag själv undrat över. Den skulle också innehålla många bilder för att vara bläddervänlig och lättillgänglig. HAVER DU SETT HAVERDAL är alltså ingen traditionell hembygdsbok, utan en personlig skildring. Under arbetet med boken har jag talat med många äldre i bygden. De har alla visat stor hjälpsamhet och delat med sig av minnen och lånat ut bilder från privata album.

I boken bjuds läsaren in till strövtåg bland trolltallarna i skogen, över ängarna i Särdal och utmed sandstranden i Haverdal. Haverdals historia och utveckling från fattig bondby till välmående förort, via stenhuggarsamhälle och badort, skildras också ingående.

Under slutfasen av arbetet med boken tog vi kontakt med Harplinge Hembygdsförening som välvilligt bidragit med sin kunskap och utgivningen sker i samarbete med dem.